فوت آیت الله منتظری رو تسلیت میگم . اون نشون داد که هنوز میشه حقیقت مهمتر از پست و مقام باشه . با خودم فکر کردم این فوت کرد ،‌کردان هم فوت کرد اما این کجا و آن کجا . یکی به خاطر پست و مقام هم دروغ میگه و هم بعد خودشو به کوچه علی چپ میزنه ، یکی به خاطر حقیقت از بالاترین پست یک مملکت میگذره و بیست سال توی خونه اش حبس میشه . خدا رحمتش کنه .