دلم یک قهوه  Tim Horton’s  متوسط با یک شکر و دوتا شیر و یک رول دارچینی Cinamonn   میخواد . 

اینها تمام دلتنگیهای من از چند سال زندگی توی یک کشور دیگه است . فقط همین.

 

هر کس میخواد به کشور دیگه ای مهاجرت کنه بهش توصیه میکنم اول کتاب هم نام اثر جومپا لاهیری رو بخونه . برداشت خودمو نمیگم . هر کس ممکنه یک برداشتی بکنه . اما خوندنش خوبه .