١- محدودیت خلاقیت رو میبره بالا .

نه بابا این حدیث نبود از خودم بود لبخند.

 

٢- انقدر از حقوق و مزایای کارم راضیم که دوماهه فیش حقوقیم رو بدون اینکه باز کنم بایگانی میکنم . قبل از اون هر بار بازش میکردم تا یکی دو هفته اعصابم خورد بود از مبلغ توهین آمیزی که توشه .  حالا دیگه راحتم  که نمیبینمش .

٣- یک کار رو برای امروز باید تموم کنم و بفرستم بره اما کو حوصله !!!

۴- تازه با این انگیزه بالا حقوق بالا هم میخواد ... پرتوقع ابرو.

۵- اون اولی به بقیه چه ربطی داشت ؟لبخند