این عنوان "امروز" خیلی مسخره بود خب امروزه دیگه . تصمیم گرفتم شماره پستم رو بزنم از این به بعد .

پس میبینین که این پست شماره 109 هست .

دوست گرامی ، پیغامهای خصوصی شما به هیچ  وجه منو اذیت نمیکنه اما چون معمولا پیغامهای رو وقتی خصوصی میکنم که مطلب خصوصی ای توش باشه تعجب کردم . هر طور راحتین .