1- کمتر از یک هفته است که اینترنت  ADSL از مخابرات گرفتیم اما نمیتونیم بهش متصل بشیم . زنگ میزنم به خدماتشون میگن چون مودم از ما نخریدین به ما مربوط نیست ! میگم خب من مودم بیسیم میخواستم شما نداشتین بازم حالیشون نیست . مملکته داریم ؟ چشمک

2- تازه بعد از استعفا از شرکتمون ، اره و اوره و شمسی کوره منو خواستند دفترشون که بیا و شرایطت رو بگو . بزن توی سرما ، گوش ما رو بکش اما نرو ما گیر میفتیم . به رئیسم میگم 6 ماه پیش بهتون گفتم با این شرایط نمیمونم و میرم دنبال کار هیچ کار نکردی حالا که رفتم این طرف و اون طرف کلی وقت و انرژی گذاشتم حالا میگی شرایطت رو قبول میکنیم بمون ؟ میگه تو فقط یک بار گفتی ،‌من بعدش فکر کردم منتفی شده !!! به قول سهراب عزیز هیچ کس زاغچه‌ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت !! حالا که من رفتم  دفعه بعد همه زاغچه ها رو جدی میگیرن .

به رئیسم گفتم من اگه بمونم هر چیزی یک ذره این طرف و اونطرف بشه میام استعفا میدم . گفت مطمئن باش من هر روز صبح به صبح میام بالای سر میزت اول مطمئن میشم که مشکلی نداشته باشی بعد کارم رو شروع میکنم . دیگه از این جرات ها ندارم که بگذارم تو ناراضی باشی .

3- احتمال اینکه توی این شرکت بمونم نزدیک صفره اما نمیتونم یکهو بزنم زیر همه چیز . دارم باهاشون کج دار و مریز طی میکنم .

4- بابا این شادی صدر چی نوشته که اینقدر به همه برخورده ؟ خب درسته نباید میگفت همه  . باید میگفت بیشتر مردها . اما شنیدم مسیح به جمع کسانی که میخواستن یک نفر رو سنگسار کنن گفت هر کس گناه نکرده سنگ اول رو بزنه . حالا هر مرد ایرانی که در عمرش متلک نگفته و  اگه خواهر داره بهش نگفته اون کی بود زنگ زد و تا این وقت شب کجا بودی و ... حق داره بیاد اعتراض کنه .

5- برم سر کار و زندگیم .