از خودم در این موارد بدم میاد . خب خانم الف و ف و میم و نون و سین و یک ف دیگه به دلایل مختلفی در برحه های متفاوتی به طور ناگهانی و جوری که به نظر تو توهین آمیز بود ارتباطشون رو به طور یکطرفه باهات قطع کردند . خب که چی ؟ چرا باید به هم بریزی ؟ چرا اینقدر ضعیف بازی در میاری ؟ بعله آدم موجود اجتماعیه درست اما خب لابد یک مشکلی هست دیگه . از این آدمها یکی از خانمهای ف دوباره به سمتت برگشت و الان یک رابطه محترمانه با هم دارین . خانم سین رو همه گفتن کارهای غیر عادی بوده و یهو با همه قطع ارتباط کرده . یک خانم ف با تمام اقوام شوهرش که ما هم جزوش باشیم رفتار خوبی نداره اما بقیه چی ؟ لابد یک ایرادی دارم . خب اونها هم حق انتخاب دارن دیگه ... ضعیف نباش