نمیدونم چند سال پیش وبلاگ خوندن رو با خوندن وبلاگ نوشی و جوجه هاش شروع کردم . حداقل باید چهار سال پیش باشه نه اشتباه میکنم آهان یادم اومد حدود شیش سال پیش بود .

هنوز وقتی اضطراب دارم و بیخوابی که جزء لاینفک زندگیمه به سراغم میاد با اومدن پای کامپیوتر و بلاگ خوندن آروم میشم .

خوندن کلمات فارسی رو دوست دارم ... روون و سریع میخونم . مثل انگلیسی خوندنم نیست که مجبور باشم بعضی از کلماتش رو توی ذهنم به فارسی ترجمه کنم . فارسی مال منه . سالها باهاش حرف زدم ، تحصیل کردم ، مدرک گرفتم و کار کردم . هیچ وقت انگلیسی برای من جاش رو نمیگیره . حتی اگه ده سال دیگه اینجا بمونم .