بعد از اینکه آگهی استخدام دادیم مصاحبه ها شروع شد . یکی از مهمترین فاکتورها برامون سلامت طرف بود چون برای پستی میخواستیم که اگه حاضر بود رشوه بگیره ،‌ رشوه دهنده حاضر و آماده بود . با هر کس صحبت میکردم به طور غیر مستقیم میگفتم که این مساله برامون خیلی مهمه و کارفرما هم همینطور و شوخی نداریم سر این قضیه . همه هم طبق معمول خودشون رو پسر پیغمبر میدونستن به جز یک نفر .

اون یک نفر گفت  چند سال پیش توی یک موقعیت مشابه رشوه دهنده برای یک کار ساده که شاید خلاف هم نبود اما سرپرست باید یک کم چشماش رو هم میگذاشت یک پژو پیشنهاد کرده بود .  ببینین هر کس یک قیمتی داره ، خدا کنه قیمتی رو پیشنهاد نکنن که آدم دلش بلرزه .

از اون روز تا حالا فکر میکنم قیمتم چقدره ؟ با چقدر میتونه دلم بلرزه ؟

فعلا به نتیجه ای نرسیدم .