همه جا میشه صحبت در مورد فارسی وان رو شنید . در مورد شخصیتهای سریالها ش . نگرانی برای ویکتوریا ،‌ خانمهایی که با شنیدن اسم سالوادور آب از لب و لوچه‌شون سرازیر میشه .این شبکه  از اون چیزهایی بوده یک حتی یکبار به خودم زحمت ندادم بگردم ببینم داریم یا نه . حتما داریم چون ساختمون ما سه تا دیش مشترک گذاشته و سه تا ماهواره رو میگیره . پس حتما هست . اما نمیدونم علاقه ای نداشتم ببینمش یا اینکه ترسیدم آلوده‌اش بشم .

دیروز داشتم یک مجله می خوندم . یک قسمتش اختصاص پیدا کرده بود به نقدهای مرتبط با فارسی وان.

خب طبق معمول همه بد گفته بودند و اه اه پیف پیف چه شبکه بدی و داره گند میزنه به فرهنگمون و حالمون ازش بهم می‌خوره و غیره . اما یک نقد نوشته بود که خیلی متفاوت بود . نوشته بود که چه جوریه وقتی که تلویزیونمون چپ و راست فیلم و سریال نشون میده که توش مردها زن دوم و سوم می‌گیرن فرهنگمون به هم نمیخوره اما وقتی ویکتوریا میفهمه که شوهرش معشوقه داره و میره روی پای خودش می‌ایسته و بعد هم برای خودش یک جفت جور میکنه فرهنگمون به هم میخوره .

بابا دمت گرم با این نقدت .من که ندیدم اما اگه واقعا اینطوریه که خب دم ویکتوریا هم گرم .