خانمها ، آقایانی که اینجا رو میخونید :

مقدار زیادی کاغذ  A4 یک رو سفید در شرکت ما وجود داره که قسمت آی تی اجازه نمیده بگذارمیش توی پرینتر و چک پرینت بگیریم . میشه یک پیشنهاد سازنده در مورد استفاده بهینه ازشون بدین ؟

قربون همگی