١- این انصافه ؟ ساعت یک ربع به پنج از خواب پاشی ،‌ ساعت پنج و نیم فرودگاه باشی بری ماموریت ،‌بلیط برگشتت ساعت دوازده و پنجاه و نه دقیقه باشه (این دقت در این مملکت منو کشته )‌ بعد 40 دقیقه تاخیر داشته باشی و ساعت دو و نیم برسی خونه . به این میگن ماموریت با اعمال شاقه .

2- مردم از خستگی . ماماااااااااااااااااااااان

3- یک آخر هفته خوب و پر بار برای خودم برنامه ریزی کردم . با کلی از کارهایی که میخوام بکنم و کلی استراحت

به قول فیلمها :‌بعد از چند روز

۴- فعلا که پنجشنبه به سگ دو گذشت . خیلی کارهام انجام شد اما دریغ از یک جو استراحت . فردا خودمو خجالت میدم :)