خانمی که خونه مون کار میکنه ... نمیشه گفت بده ... اما فکر کنم به زور داریم هم رو تحمل میکنیم . اگر ذره ای بهش امتیاز بدم خودشو گم میکنه و ده ها برابر امتیاز میخواد . بعضی اوقات مشکلی برام پیش نمیاد که بهش یک امتیازی بدم . که مثلا این هفته پنجشنبه نیاد چون خودم خونه ام اما جرات نمیکنم چون از هفته بعد با سینه ستبر جلوی من می‌ایسته و تعطیلی پنجشنبه رو حق مسلم خودش میدونه .

برای همینه که وقتی میرسم خونه بهش میگم شما برو و خودم هم میرم توی اتاق بچه ها یا اتاق خودمون تا بره چون اگه قرار باشه ده تا جمله باهام حرف بزنه احتمالا وسطش سه چهار تا چیز میخواد .

پنجشنبه باز داشتم از روبرو شدن باهاش در میرفتم که یکهو گیرم آورد و یواش گفت میخوام باهاتون حرف بزنم . توی دلم گفتم ای خدا باز شروع شد . گفتم بفرمائید چی شده ؟ گفت برای دخترم خواستگار اومده . گفتم به سلامتی خب خوبه ؟ گفت نه برای دختر کوچیکه ام . منو میگی دهنم باز موند . گفتم کوچیکه ؟ مگه چند سالشه ؟ گفت شونزده سال !!! گفتم بیخیال این کیه ،‌دوستشه ؟ گفت نه کسی معرفی کرده . گفتم پسره حالا چند سالشه که میخواد دختر شونزده ساله بگیره ؟ گفت بیست و شیش سالشه ،‌ فوق لیسانس مهندسی داره البته تازه درسش تموم شده تعجب

با خودم فکر کردم واقعا هنوز این آدمها توی این مملکت پیدا میشن ؟ طرف فوق لیسانس داره داره میره خواستگاری یک دختری که زیر دیپلمه و احتمالا وقتی ازدواج کنه همینطور هم میمونه . توی دلم گفتم لابد طرف (ببخشید )‌همه کار کرده حالا میخواد دختر آفتاب مهتاب ندیده بگیره .

به خانمه گفتم حالا چرا یک پسری که توی اجتماعه داره اینطوری ازدواج میکنه اونهم با این اختلاف سن ؟ گفت مادرش گفته ما دلمون میخواد کسی رو بگیریم که خودمون تربیتش کنیم !!! خیلی دلم میخواست پسره و مادرش رو با هم میدیم و یکی یکدونه میزدم توی دهنشون .

 خدائیش کی فرهنگ ما درست میشه ؟

کی میخواد بکا*رت یا مال هر دو طرف باشه یا مال هیچکدوم ؟ این یکطرفه بودنش کی برداشته میشه ؟

کی پسرهای ما دست از گفتن این حرف برمیدارن که با دوست دخترم ازدواج نمیکنم . اون به درد ازدواج نمیخوره *

خیلی باید کار کرد تا این فرهنگ درست بشه اما متاسفانه سی ساله در جهت تخریبش قدم برداشته شده ،‌قدم در جهت درستش ،‌پیشکشمون

* نقل قول مستقیم از بیش از یک پسر

پی نوشت . اما خدائیش یکی از همکارهام یک بار یک حرف خوب زد . به یک پسر مجرد گفت : یا با دوست دختر خودت ازدواج میکنی یا مجبوری با دوست دختر بقیه ازدواج کنی ، انتخاب کن ! خوشمان آمد .لبخند