اگه یک روزی روزگاری بازنشته شدم ، وقتم زیاد بود ، خیلی به پول نیاز نداشتم ... چه میکنم ؟

١- ممکنه برم عضو شورایاری محله بشم و هر کاری از دستم برمیاد برای محله مون بکنم .

٢- ممکنه برم دنبال خیاطی و چیزی که یک عمر آرزو داشتم یاد بگیرم و حتی با وجود طرح کاد بیخود نسل ما یاد نگرفتم ،‌ یاد بگیرم .

٣- ممکنه برم ناخونهام رو برای اولین بار در عمرم مانیکور کنم تا ببینم چه حسی داره .

۴- ممکنه برم توی یک NGO یا یک چیزی شبیه این عضو بشم تا یک کار عام المنفعه بکنم .

5-ممکنه اولش مقدار بسیار زیادی بخوابم و مقدار بسیار زیادی حموم برم . کارهایی که الان خیلی وقتش رو ندارم .

6- ممکنه تمام خونه رو بریزم بیرون و مرتب و تمیز کنم .

7-ممکنه بشینم نوه داری کنم !!! البته گفته باشم که این احتمال خیلی کمه .

8-ممکنه با همسری بریم کلی مسافرت .

9-ممکنه بشینم هزار تا فیلم ببینم .

10- ...