وقتی داری بالا میری مهربان باش و فروتن، چون وقتی که داری سقوط میکنی از کنار همین آدمها رد میشی

این جمله بالا تازه با ای میل برام رسیده . یاد یک موضوعی افتادم .

تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم . رفتم یک شرکتی برای کار . یک آقای دانشجویی اونجا کار میکرد ، به صورت پارت تایم . ارتباط خوبی داشتیم . تا مدتها بعد از اونکه از اون شرکت بیرون رفتم به من تلفن میکرد و سوالاتی در مورد کارهاش و پروژه هاش میپرسید ، من هم هر چی میتونستم راهنمائیش میکردم .

پارسال توی شرکتی بودم که کار طراحی میکرد  . مشاورمون خیلی نکته میگرفت از کارمون و سخت کار تصویب میشد . یک بار از شرکت پیمانکار به من زنگ زدند که یک بار خودت با ما بیا جلسه شاید بتونی مشاور رو قانع کنی . رفتم و دیدم مهندسه چقدر آشناست . اسمش هم آشنا بود خلاصه فهمیدم خودشه . توی اون جلسه خیلی احترام منو نگه داشت و زیاد پیله نکرد . ادامه کارمون هم بد نبود ، بیچاره برام شاخ نمیشد . تا اینکه اومدم این شرکت و به محض اینکه اومدم از یکی دیگه از این گروه همین شرکت بهم یک کار پیشنهاد شد . من دیگه از کار عوض کردن خسته بودم و مدیرهام توی این شرکت خیلی بهم لطف کرده بودند برای همین گفتم که نمیتونم بیام اما از اون طرف هم میدونستم این مهندسه از کارش راضی نیست .  همونو معرفی کردم و خلاصه داریم همکار میشیم. با هم حرف میزدیم که از اول چقدر بالا و پایین داشتیم و یک وقت یک جورهایی من بالای سرش بودم ، یک وقت اون باید کار منو تائید میکرد و حالا هم قراره همکار بشیم . خلاصه کلا دنیا بالا و پائین داره خوبه نه موقع بالا رفتن آدمو هول برداره نه وقت پائین بودن خودشو بخوره .