١- مملکت داریم در حد گل . به جای اینکه مجلس تصویب کنه دولت اجرا کنه ، دولت تصمیم میگیره ، مجلس باید امضا کنه !!! از اون طرف رئیس دولت کاری که وظیفه اش هست مثل عزل و نصب وزیرها رو اجازه نداره انجام بده . به قول ناصرالدین شاه ،‌ همه چیزمان به همه چیزمان باید بیاید .

٢- این جمله آخر چقدر پر معناست .

٣- باید یک بار بشینم سر فرصت یک چند تا جمله از کتاب تاریخ پنجم دبستان بنویسم . خدا میدونه موقع خوندنش چقدر حرص خوردم .

۴- میشه به جای اینکه وقتی یک نفر یک لیوان آب میوه دستشه و توی خیابون راه میره بر بر بهش نگاه کنید ، وقتی یک نفر ورود ممنوع میره این کار بکنین ؟ کار غیر قانونی اشکالی نداره اما اگه خوراکی دست یک نفر باشه و دلی دلی تنها برای خودش راه بره و بخوره انگار که سر بریده دستشه .

۵- این شبکه من و تو داره خیلی جالب میشه مخصوصا شماره دوش . خیلی برنامه های عالی ای داره . به شدت منو میکشونه پای برنامه هاش و راستش اصولا از اینکه وقت زیادی پای تلویزیون بگذرونم هیچ خوشم نمیاد . اینجاست که میگن بر سر دو راهی متفکر