1- یک کلاس ورزش ثبت نامه کردم . بیشترش رو هم رفتم اما به قول لات و لوتها باهاش حال نکردم و ولش کردم . اما مساله ای که میخوام بگم یک چیز دیگه است .

جلسه پیش معلم داشت میگفت بچه ها اینو باید براتون توضیح بدم چون شما ترم اول هستین و نمیدونین .  وسط ترم باید برین برای ترم بعد ثبت نام کنین تا جا پر نشده . اگه هم بیشترتون بمونید همین ساعت رو میگذارن برای ترم دومتون . یکی از خانمها گفت معلممون هم شما میمونین ؟ گفت اگه همین کلاس بمونه آره من میمونم اما اگه به حد نصاب نرسه احتمالا من باز میشم معلم ترم اول و شما که میرین ترم دوم . خانمه گفت وای نه خدا نکنه من حاضرم بمونم همین ترم اول ولی معلمم شما بمونین !!!! من و دوستم با دهن باز داشتیم نگاهش میکردیم که تو که ترم یک هستی ، تا حالا معلم دیگه ای نداشتی از کجا میدونی این بهترین معلم این آموزشگاهه ؟ بعدش هم نه نمره میخوای ازش نه چیز دیگه چرا الکی داره پاچه خاریش رو میکنی ؟

جدا که این اخلاق گند چقدر نهادینه شده !!!!

2- از سه روز تعطیلی دو روزش رو به شیوه کپک مخاطی خوابیدم و استراحت کردم اما روز سوم افتادم به جمع و جور و شستن حموم و دستشویی از بالا تا پائین و جارو گردگیری و یک کمی خیاطی تعمیری و نفسم گرفته شد . اما در کل خوب بود هم استراحت کردم و هم کارهام انجام شد .

3- مشتری پر و پا قرض وبلاگ پزشک قانونی شدم . خیلی باحاله . از دستش ندین .

4- لاله چرا نمینویسه ؟ لاله جون نیای وسط برات حرف در میارن ها !!!لبخند

5- تنها دلخوشیم برای رفتن سر کار بعد از سه روز تعطیلی اینه که رئیس عزیز فردا ماموریته و نمیاد شرکت . هورا نیشخند