آدم شادی هستم . صبح با لبخند به محل کارم وارد میشم . وقتی به منشیمون سلام میکنم میگه سلام خانم انرژی مثبت . سر میز نهار بیشتر از همه حرف میزنم و خیلی وقتها بقیه رو میخندونم . اونروز که از دست رئیسم ناراحت بودم همه فهمیدند که ناراحتم ، چون معمولا منو شلوغ و خندون دیدند و هی میومدند دلداریم میدادن .

با این شرایطی که دارم وقتی به کسی میگم که ده ساله بی وقفه داروی افسردگی میخورم و جرات قطع کردنش رو ندارم واقعا  شاخ درمیاره .

این آدمیزاد موجود پیچیده ایه .