سلام

1- اسباب کشی کردیم . کار وحشتناک خسته کننده ای بود و پدرمون دراومد اما اصولا خونه خوبیه و قسمتهایی رو که عوض کردیم خوب شدند و خوشحالیم . این تلفن و اینترنت هم وصل بشه دیگه عالیه که چقدر زندگی بدون اینها سخته .

2- هنوز کار تموم نشده یک تیکه قرنیز کم اومده بود باید وصل بشه . چراغها و لوسترها ، پرده ، آینه و جا هوله ای برای حموم ... همه مونده اما میشه زندگی کرد .

3- باربریمون عاللللی بود .تا حالا سرویس باربری به این خوبی نداشتیم . سرشون رو انداختند پایین و تند و تند کار کردند . خیلی تمیز و یک تیکه وسیله رو به در و دیوار نزدند . آخرش هم پولشون رو که گرفتند تقریبا 20 - 30 در صد اضاف تر به عنوان انعام دادیم و تشکر کردند و رفتند . اگر کسی خواست بگه من تلفنشون رو میدیم . اصولا مال شرق تهران هستند اما به نظر من یک مقدار اضافه تر آدم پول بده اما راضی باشه می ارزه برای هر قسمت تهران صداشون بکنی .

4- خدا رو شکر