1- روزگار میگذره . نه به وضع ایده آلی اما بد هم نیست . خدا رو شکر

2- تنها چیزی که نگرانم میکنه وضع هواست و دلم برای بچه های این شهر میسوزه که دارن توی این هوا زندگی میکنن .

3- البته دروغ چرا وضع اقتصادی مملکت هم نارحتم میکنه وقتی کلماتی مثل  ارض که البته با ر-ز فیل-تر بشه آدم میمونه چی بگه . البته من اقتصاد دان نیستم و اطلاعاتم در این زمینه بسیار کمه اما در کل با گرانی ارض مخالف نیستم و فکر میکنم بی دلیل نباید نرخش رو پائین نگه داشت که هر چی وارد کننده است به سودهای آنچنانی برسه اما صادر کننده ها به خاک سیاه بشینن . اما چیزی که معلومه اینه که شرایط اقتصادی مردم خوب نیست و این نارحتم میکنه .

4- شرکت قبلی که بودم عضوی از یک شرکت بزرگتر بود . همیشه میگفتند ما وضع حقوق و مزایامون عین شرکت بزرگه است . من یک بار به رئیسم گفتم من که حقوق و مزایای اونها رو نمیدونم اما یکی از ما رو بگذارین کنار یکی از اونها ، رضایت شغلی رو توی صورت کدوممون میبینین ؟ تفاوت ماها غیر قابل انکاره .

5- الان اون خوشحالی و آرامش رو توی مردم نمیبینی . همین بده وگرنه شاید مردم هند از ما وضع مالی بدتری داشته باشند اما راضی و خوشحالند که حالا دلیلش باشه برای خودش . اون شرایط آدم رو نگران نمیکنه .

6- خدایا این سرزمین رو از دروغ و قحطی حفظ کن .

7- فکر کنم اگر از همون دروغ هم حفظ کنه خودش خیلیه .

خدا بهمون کمک کنه