دیشب حال خوبی نداشتم اما الان یک چیزی شد که خیلی خوشحالم کرد .

مدتها بود که از طریق بنیاد کودک در ایران کمک هزینه ای برای یک بچه بیمار میفرستادیم . امروز اولین گزارش این بچه به دستم رسید که حالش بهتره و یک عکس ازش با یک نامه با دستخط خودش برای تشکر همراهش بود . خدا میدونه چه حالی شدم وقتی دست خطش رو دیدم . انگار که از بچه خارج رفته دور از خودم یک نامه میدیدم . خیلی خوشحال شدم . گزارشش هم خوب بود . خدا رو شکر

قبل از اون هم رفتم سر راه چهار تانامه از طرف هر چهارتامون برای نخست وزیر ارسال کردم . حالت کارت پستال داشت و روش عکس از بمباران غزه بود و پشتش ازش درخواست کرده بود که کاری برای اینها بکنه . ما کاری برای هیچیش نکردیم با ای میل به دستم رسیده بود و ما فقط پرینت کردیم و امضا و پست ، همین .