انقدر خوشحالم که نگو . حتی به نظر زیادی خوشحالم ! اما آقای فرهادی واقعا بهت افتخار میکنیم هم به خاطر جایزه ای که در ازای زحمتهاتون گرفتین و هم به خاطر نطق قشنگتون که همه رو از غرور مالامال کرد .

واقعا ممنونیم .

توی اینهمه خبرهای بد و دلهره جنگ و غیره ، خوشحالمون کردین

تشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویق