کارمون طول میکشه . مرخصی های بیشتری باید بگیرم که هیچی از کنکور هم موندم . چاره ای نیست . راستش انقدر کم خونده بودم که اینطوری سنگینترم .

با هر کس حرف میزنی از شرایط بد ایران میگه . سایتهای خبری رو باز میکنی از شرایط بد ایران میگه . دیگه یک چیز ساده این بود که در زمان خاتمی به خودکفایی گندم رسیده بودیم اما الان کشتی کشتی گندم داره وارد میشه . نرخ تورم رو که نگو کاشکی فقط اینا بود زیر ساختهای کشور به کل نابود شده . صنعتش به باد رفته . از همه بدتر اخلاقیات .  رئیس جمهورش میره مجلس با اون ادبیات حرف میزنه . ادعاشه که دکترا داره و استاد دانشگاه بوده . نمیدونم باید چه کرد . غیر از اینکه به خودمون و بچه هامون بگم که باید پیرو اخلاقیات باشیم ، دروغ نگیم و نگذاریم مال کسی وارد مالمون بشه چه میشه کرد ؟

خدایا این کشور رو از دروغ و خشکسالی محفوظ بدار