1- فیلمی از شبکه من و تو میدیدم . فیلم قدیمی ممل آمریکایی با بازی گوگوش و بهروز وثوقی . در اینکه کلن چه جور فیلمی بود باید بگم که به عنوان یک فیلم که جزو تاریخ فیلم ایران هست قابل دیدنه و گرنه اصلا جذابیت خاصی نداشت و جزو همون دسته " فیلم فارسی " طبقه بندی میشه . اما در یک قسمتهاییش من واقعا تعجب کردم حتی با استاندارد های الان هم یک قسمتهایی در رده پو*ر ن جا میگرفت . دیگه برای سال 1354 که خیلی ضایع بود .

2- امتحانهای ترم آخر شروع شده و من کمتر از اونی که فکر میکردم درگیر قضیه هستم . بچه ها کم و بیش میخونن و برای همین من خودمو وسط نمیندازم . خوبه اینطوری بهتره .

3- شرکت هنوز به ثبات نرسیده و وضع ما هم معلوم نیست . قراردادها رو تمدید کردند اما هنوز افزایش حقوق ها معلوم نیست ما هم منتظریم ببینیم چطور میشه .