1- موقعیت خیلی خوب کاری پیش اومده اما به دو دلیل اصلا براش اقدام نمیکنم . یکی اینکه راهش خیلی دوره دوم اینکه شرکت فعلی خیلی بهم عزت و احترام میگذاره و احساس میکنم مدیونشون هستم .

2-دلم مسافرت میخواد اما اصلا مرخصی ندارم حتی ارتحالیدی هم جایی نرفتیم . قبول نیست .

3- از خودم بی خبرم . نه اینکه نتونم ازش خبر بگیرم . بلکه چون میدونم حالش خوب نیست دارم ignore اش میکنم . آشفته ام و کاری برای بهتر شدنش نمیتونم بکنم . میگم نمیتونم برای اینکه خیلی راهها رو امتحان کردم و به نتیجه نرسیدم ، همین .

4-رفتم آرایشگاه تا یک تغییری کنم و حالم بهتر بشه یک خرابکاری کرد که گلاب به روتون زد به حالم .

و غیره