1- حدود 5 ماهه که با خدمات پس از فروش شاب سرویس درگیرم و هفته گذشته برای اولین بار به شرکتشون که طبقه بالاش قسمت فروشه و پایینش خدمات بعد از فروش هست رفتیم و یکی از مدیران فروششون رو دیدیم . هر چی اتفاق افتاده بود گفتیم و هر مدرکی داشتیم رو کردیم و مدیر بدبخت رنگ و روش هی عوض شد . بعد زنگ زد مدیر خدماتشون اومد و ما هم گفته های کارمندهاشون رو براشون گفتیم و ازمون عذر خواهی کرد از برخورد بدشون . حالا فکر میکنین کاری کردند ؟ نه خیر گفتند شما که رفتین تا حالا کار رو از راه قانونی پیش بردین از این به بعد هم همین کارو بکنین اگر کارشناس بنویسه که این باید عوض بشه ما عوضش میکنیم . البته من بهشون گفتم با اینکه میدونم حداقل 20 -30 درصد این جنس تا حالا گرون شده ترجیح میدم ازم پس بگرین چون دیگه نه میخوام اسم ویرپول رو بشنوم و نه اسم شاب سرویس توی خونه من بیاد .

قبلا با کارشناسش حرف زده بودم البته با واسطه . بهم گفته بودند اگر این بار کارشناس بیاد و ببینه هنوز همون ایراد وجود داره مینویسه که این جنس باید عوض بشه . حالا بازم تا کارشناس نیاد و اینو برامون ننویسه و البته این یخچال رو از در خونه پرت نکنم بیرون خیالم راحت نمیشه .

2- یک شرکت بزرگ و معتبر و البته دولتی کسی با تخصص منو میخواست . بهم گفتند و همونطور که قبلا گفته بودم دنبالش نرفتم . بعد از همون شرکت به من گفتند منشی خوب میشناسی و من یک نفر رو معرفی کردم . در کمال بهت و تعجب من وقتی طرف مدارکش رو فرستاد گفتند نه خانم نمیخواهیم . من گفتم یعنی چی خانم برای پست منشی نمیخواهین ؟ (بعضی از مدیران دولتی برای اینکه حرف و بحثی براشون پیش نیاد منشی مرد میگیرن ) گفتند نه اصلا استخدام خانم در این شرکت متوقف شده !!!!

خوب شد خودمو سبک نکردم برم برای پستی که بهم گفته بودند !

3- وضع کار شرکتمون بسیار اسلوموشن هست ولی گفتند یک پروژه بزرگ در حال اومدن هست که خدا میدونه باید ببینیم میاد یا نه .