1- یک نفر میخواد بره مجمع سازمان ملل آیا ده دقیقه سخنرانی کنه آیا نکنه ... برای 160 نفر تقاضای ویزا شده !!!!!! تازه خبرش رو هم باید از شبکه های معلوم الحال بشنویم سیمای ملی که صداش رو در نمیاره .

160 نفر ؟!!! از جیب کی ؟