از خواننده های اندک این صفحه برای غیبتم عذر میخوام . نمیدونم چرا حال و روزم خوب نمیشه .

حال خودم که خوب نیست خبرهای اقتصادی و سیاسی نه چندان خوب هم چپ و راست میرسه و همه انگشت به دهن موندن .

اگه بخوام خیلی راست بگم اصلا از وضعی که بوجود اومده ناراضی نیستم . فکر میکنم مثل یک داروی تلخه که باید خورد تا مریضیمون خوب بشه ، حالا خدا کنه که خوب بشه .

عزت همگی زیاد .