توی پست قبلی نوشتم که عقیده هر کس محترمه و بعضیها به این اعتراض کردند و راستش من زیاد نفهمیدم . مثلا خانمی که عقیده داره برای یک مثقال گوشت اضافی سر دماغش باید بره عمل زیبایی کنه به من چه ؟ تا عقیده اون به من کاری نداره و ضرری به کسی نمیزنه چرا نباید به عقیده اش احترام بگذارم ؟

وقتی از کار میام خونه از داخل یک مرکز خرید رد میشم و خیلی وقتها اون تو اشخاصی رو با سیگار میدیدم . چند بار رفتم به نگهبانی اعتراض کردم که مگه تابلو نزدین که سیگار کشیدن ممنوعه پس چرا مردم دارن میکشن ؟ اونا هم معمولا میگفتن به خدا ما میریم میگیم اما گوش نمیکنن . اما توی این چند وقته خیلی اوضاع بهتر شده . چند وقت پیش دیدم یک آقایی داره توی همون مرکز خرید سیگارش رو آتیش میزنه رفتم جلو و گفتم قربان اینجا سیگار کشیدن ممنوعه . بیچاره هول شد و گفت بله بله چشم و من هم اضافه کردم تشریف ببرین دم در اونجا میتونین سیگار بکشید و اون هم گفت چشم دارم میرم و تموم شد . این اعتراض من بود به عقیده غلطی که برای من ضرر داشت اما فکر کنید از کنار یک آقایی دارم رد میشم که ابروهاش رو برداشته . واقعا به من چه ربطی داره که حتی روم رو ترش کنم با اینکه ته دلم از این کار بدم میاد . بعضی اوقات که خیلی از این جور قیافه ها بدم میاد به خودم میگم احتمالا 100 سال پیش خانمها شلوار نمیپوشیدن حالا میپوشن ، خب الان هم مرحله انتقالی برداشتن ابرو توسط آقایونه .

حالا شاید من بازم بد برداشت کردم . اگر دوستان نظری یا توضیحی در این مورد دارن بگن .

مرسی