دلم یه ارگانایزر میخواد . چیزی که بهم یادآوری کنه هر چهارشنبه بعد از ظهر یه کلاس بچه هاست و پنجشنبه ظهر کلاس دیگه شون .

چیزی که بهم بگه بچه ها صبح روزهای زوج باید این ویتامین رو بخورن و شبش آهن رو . و شب روزهای فرد اون یکی ویتامین رو .

یه چیزی که به من یادآوری کنه دو بار در هفته داروی لایه بردار به پوستم بزنم . صبح ها کرم دور چشم و ضد آفتاب و شبها کرم روشن کننده بزنم .

یه چیزی که وقتی دستم رو بی هدف میبرم تو فریزر تا یک بسته بیارم بیرون و باهاش غذا درست کنم بهم یادآوری کنه که اول باید بسته های زیری که قدیمی تر هستند رو در بیارم .

ارگانیزره باید بهم یادآوری کنه که معلم پسرم این هفته دلش خواسته چه روز و چه ساعتی بیاد !

سر ماه هم باید بهم بگه که به پنج تا حساب هر کدوم چه رقمی رو واریز کنم .

بهم بگه که بازم به کلاسی که رزرو کردم زنگ بزنم ببینم چرا تشکیل نشده .

بهم بگه که خیلی وقته کفش احتیاج دارم برم و بخرم .

همچین چیزی پیدا میشه ؟