دلم برای نوشتن تنگ شده اما انقدر بالا و پایین دارم که تا میاد حالم یک کم از وخیم در بیاد و بشینم به نوشتن دوباره میرم تو فاز منفی و میگم اگه چیزی هم بنویسم حال بقیه رو میگیرم .

روزمرگی در جریانه ، به بدترین وضع ممکن اما خب این خدا رو شکر شامل این میشه که مریضی ای هم وجود نداره که خودش مهمه .

نمیدونم چی بگم که بیشتر از این احساس رخوت و منفی بهتون وارد نشه برای همین هم بهتره که تمومش کنم و بمونم به امید حال بهتر .