بالاخره خودم رو مجاب کردم که برم تو دل چیزی که مدتها ازش فراری بودم  .

فیس بوک  اون چیزی بود که مدتها ازش فراری بودم . اما وقتی دوستات تو رو اضافه میکنن به لیستشون فکر میکنی بده که جوابشون رو ندی و کم کم آلوده اش میشی . خب شاید خیلی هم بد نباشه .

بچه ها رو امروز از طرف مدرسه میبرن اسکیت رو یخ . باید برای پوشوندن و درآوردن کفشها برم کمک . به هر حال اینجوری هم فکر میکنم یک کار مفیدی انجام میدم .