1- وضعیت روحیم هنوز سینوسی هست . آرامش هفته پیش رو ندارم . به بدبختی میتونم سر جام بشینم . امروز با شنیدن اینکه همسر گرامی طی دو سه هفته اخیر ده کیلو وزن کم کرده شوکه شدم . از همه بیشتر به این دلیل که خودم انقدر حالم بد بود که اصلا نفهمیدم این اتفاق افتاده .

2- کلاس آموزشیم پیش میره و خوبه . همه چیز کلاس خوبه جز نهارهاش ، از نظر کمیت و کیفیت بسیار بده اما چیزی نیست که نشه باهاش ساخت و چون دور و اطراف هتل محل برگزاری کلاسها چیزی نیست ه ما بتونیم جایگزین کنیم باهاش میسازیم .

3- شرکت در سکون کامله و همه منتظرند که شاید با عوض شدن دولت یک مقدار چرخ اقتصاد شروع به چرخیدن کنه . ایشالا که درست میشه .

4- نمیدونم به چی احتیاج دارم اما حتما یه چیزی هست ، مسافرته ، استعفا از کاره ، داد زدنه ... نمیدونم