درست وقتی که نا امید و خسته هستی و زندگی برات جذابیت نداره ، خبر فوت یک آشنایی میاد که یک خانم زیر 40 سال ، لاغر ، ورزشکار و خوش اخلاق بود که به دلیل ایست قلبی فوت شده .

حالا نمیدونم غصه اون خانم و خانواده اش برام بیشتره یا اینکه خوشحالی از اینکه خانواده ام صحیح و سالم هستند و  دور هم هستیم ؟