1- درس خوندنم کج دار و مریزه و همینطوری هم ادامه داره . بازم از هیچی بهتره .

2- یه تجربه کاری رو نوشتم و گذاشتم تو سایت شرکت . همینطور الکی الکی رتبه دو رو آورد و 300 هزار تومن بهم پاداش دادن . خیلی چسبید .

3- دارم زندگیم رو مرتب میکنم . به قول کتاب دفترچه ممنوع زندگی هم مثل کشوها و کمدهایی میمونه که هر چقدر مرتب نگهشون داریم باز هر چند وقت یکبار باید بیرون ریختش و مرتب کرد . الان دارم زندگی رو مرتب میکنم . تا الان بد نبوده .

4- همین الان خبر توافق مذاکرات ژنو رو شنیدم . چه خبر خوبی . امیدوارم بعدش خبر خارج شدن از حصر و آزادی زندانیان سیاسی رو بشنویم .