- پروژه ای که هفته پیش رفته بودم سایتش به بهره برداری رسید و این یعنی پاداش !!!! آخ جون بزدوی پاداش میدم .

- غیر از اون همه چیز آرومه ف کارهای شرکت در حد جواب دادن به سه تا ایمیل در روز و دوتا تلفن زدن و کارتابلی که کلا بین 4 تا 10 تا نامه اونهم جهت اطلاع میداد ، هست .خدائیش همین که حقوق میدن خودش کلیه ، حالا ما منتظر پاداش هم هستیم .

- به قول صمد درس میخونم آی درس میخونم . تست میزنم و یادداشت برداری میکنم اما به خاطر کمبودن ظرفیت رشته ام امید زیادی ندارم .

- سرمای مختصری خوردم به نظرم زود جلوش رو گرفتم و زود دست از سرم برداشت اما سوزش گلو و ترشحات بینی ادامه داره . به هر حال بهتر از سرما خوردگی هست .