1- صبح توی تخت بودم داشتم با گوشیم فیس بوک رو چک میکردم که چشمم خورد به عکس عروسی مسیح علی نژاد . خیلی خوشحال شدم . نه اینکه تعلق خاطر خاصی به این خبرنگار فعال داشته باشم . کلا چون میدونستم که مجرده و یه بچه هم داره از خبر ازدواجش خوشحال شدم .

2- عصری دوباره داشتم فیس بوک رو چک میکردم که عکس نامزدی یکی از دوستام که اونهم دو تا بچه داره و از همسرش جدا شده رو دیدم برای اون خیلی خوشحال شدم و فورا پیغام تبریک فرستادم .

3- فردا اون روز وارد نمازخونه شرکت شدم دیدم یکی از خانومها که داره نماز میخونه شکمش بزرگ به نظر میاد . تا نمازش تموم شد بهش گفتم تو نی نی داری ؟ و گفت آره . با اینکه بچه اولش خیلی کوچیکه و میدونم برای یه خانم کارمند دو تا بچه پشت هم سخته بازم براش خوشحال شدم و فقط توصیه کردم بهش مثل من بچه داری نکن . از هر کس میتونی کمک بگیر که خودت داغون نشی .

4- سه تا خبر خوب برای دو روز خیلی زیاد بود . کلی انرژی گرفتم  .