- سلام

- بحران خانوادگی ظاهرا داره حل میشه اما به شدت منو داره میندازه تو فاز افسردگی و اضطراب با توجه به اینکه این روزها رو گذروندم و میدونم سخته خیلی نگرانم میکنه

- بعضی منشیهای دکترا رو نمیفهمم . زنگ زدم  مطب دکتر میگم یه وقت بدین میگه برای کی میخواهین ؟ میگم در اولین فرصت . میگه اون موقع نداریم !!!!! بعد خودش فهمید سوتی داده میگه به این زودی نداریم گفتم هر وقتی که دارین بدین و بعد وقت داد . اینا اگه دکتر میشدن چقدر فیس و افاده داشتن ؟

- کارهای شرکت زیاد شده و این منو نگران نمیکنه چون به کار زیاد عادت دارم و خیلی برحه های زندگیم با کار زیاد گذشته اما یکی از پروژه ها داره اذیتم میکنه و اونم بخاطر اینه که بخاطر محل اجرای پروژه یک استانداردهای خاصی داره که هم تا حالا باهاش کار نکردم هم مدارک مکتوب مرتبی در مورد استانداردهاش نداریم . دوست نداریم کاری رو انجام بدم که نه بهش مسلطم و نه کسی بالای سرم هست که خوب راهنمائیم کنه . عادت ندارم گیج و  ویج بزنم .

- خدا رو شکر