1- هنوز آرشیوم برنگشته و و قتی وبلاگم رو باز میکنم آپدیت نشده . امیدوارم زودتر درست بشه .

2- روزها میگذره و هیچی نشده پسرم که ازم دور شده ارتباطش با من کمتر میشه . دیشب یه پیغام صوتی براش فرستادم و گفتم منتی به سرت ندارم که این کارو به خاطر تو کردم اما انتظار داشتم تو هم شرایط منو درک کنی و با من تماس داشته باشی . بعد که پیغام رو گوش دادم لحنم معلوم بود که خیلی ناراحتم . بعد گوشی رو خاموش کردم و خوابیدم و بعدش مثل اینکه با ایمو تماس گرفته بود . مادر شدن بهترین بدبختی دنیاست .