من امروز به شدت از اینکه خودم رو وبلاگ خون حرفه ای میدونم احساس شرم کردم . چه جور وبلاگ خون حرفه ای هستم وقتی تازه شراگیم و بابا بزرگ رو کشف کردم ؟

بدون اغراق از خوندن پستهای شراگیم بلند بلند خندیدم . چیزی که این روزها خیلی کم پیش میاد .

خیلی چسبید .