ببینم این چه وضعشه که پنجشنبه و جمعه اینترنت بازی تو ایران تعطیله ؟ از دو حالت خارج نیست . یا هزینه اش توی خونه گرونه یا مردم توی روزهای هفته و سر کار بیشتر وقت دارن که وب گردی کنن !

یک جلسه کلاس اسکیت رفتم و حسابی خوشم اومد . بازم میرم . امروز هم رفتم برای تمرین . البته بدون معلم . امروز همش دوبار خوردم زمین . بد نبود لبخند

دیشب تا دیر وقت مهمون داشتیم . خیلی به ما خوش گذشت . خیلی وقت بود توی یک جمع صمیمی نبودیم . خدا رو شکر . الان حالم خیلی بهتر از هفته پیشه .