تحویل سال رو بیدار بودیم و دور هم . همین چهار تایی . هفت سین رو چیده بودیم و یک کم ذوق تحویل سال رو کردیم و به بچه ها عیدیشون رو دادیم . بعد هم تلفنها شروع شد . فعلا دوتا از همینجا . یکی هم به ایران زدم البته خیلی سخت بود گرفتنش . پیام اوباما رو هم توی اینترنت دیدم .

خدا رو شکر . حال خوبی داشتم . پارسال دم عید خیلی حالم گرفته بود . شاید به خاطر هواست که خیلی بهاریه .

عید همه مبارک لبخند