١- دوتا وبلاگ بود که هروز بهشون سر میزدم . تقریبا هر روز منتظر مطلب جدید ازشون بودم . راستش قلم نویسنده رو دوست داشتم . اما به نظر من این اواخر از حد به در کردند . اسم هر دوتا رو از توی لیستم حذف کردم . یکیش ساروی کیجا است و یکی از قلب کویر . البته عقیده شخصیم اینه که اگه وبلاگ کسی رو دوست نداریم نمیتونیم بهش ایراد بگیریم و فقط باید دیگه نخونیم اما متاسفانه در یکی از اون موارد به نظر من به خیلی از مردم توهین شده .

٢- کتابخونه اینجا روزهای شنبه کارت خانوادگی بعضی از موزه ها و جاهای دیدنی رو مجانی میده . یکی دو باری گرفتیم . فقط باید یک ساعت زودتر بریم توی صف . همین .

٣- یک جای خوشگلی رفتیم به اسم  pioneer village   یک دهکده کوچیک در قلب شهره . خونه ها و دکوراسیونشون کاملا به صورت قدیمی نگه داشته شده . البته کسی واقعا توش زندگی نمیکنه و چند نفر به صورت نمایشی با لباسهای اون دوره توش هستند . آسیاب آبی داشت و واقعا کار میکرد . خونه دکتر دهکده وجود داشت و طبق معمول از همه خونه ها شیک تر و بهتر بود .

۴- خیلی کار دارم .