خیلی وقت بود توی محل کارم ، همکارم بهم اصرار میکرد که عضو فیس بوک بشم . بهش گفتم من اهلش نیستم و دوستام عضو نیستند و وقتش رو هم ندارم .

تا از اون کار اومدم بیرون . بعد از مهمونی سال نو به همون همکار زنگ زدم و گفتم عکسهای مهمونی رو برام بفرست گفت بابا جون خب برو عضو فیس بوک بشو و عکسهای منو ببین . گفتم باشه ضرر که نداره ، زیاد نمیشینم پاش... همون شد که که همون . مثل قارچ از زمین دوستهای قدیم و جدید و در اومدند و چشم به هم زدیم تعداد دوستان زد بالای صد و بیست تا .

حالا روزی چند بار بازش میکنم . لینک میدم ، عکسم رو رنگ میکنم ... همش تقصیر همون همکارمه که آلوده ام کرد ، لعنت بر رفیق ناباب چشمک

 

پی نوشت مرتبط اینه که دو روزی فیس بوک توی ایران فیل-تر شده بود ولی به حال عادی برگشت .

در باغ سبز قبل از انتخابات رو که دارین ؟