بحث داغ بحث انتخاباته و من هم طرفدار یک کاندیدا هستم و هم میترسم .

نمیترسم که تو انتخابات تقلب بشه که حتما میشه و با بیشتر رای دادن میشه این توطئه رو خنثی کرد  .

میترسم که کاندیدای محبوبمون رو انقدر الکی ببریمش بالا که وقتی واقعا انتخاب شد رو رفت سر کار با محدودیتهایی که داره بخوره توی ذوقمون و بگیم این هم که مثل بقیه بود .

نظرم این نیست که مثل بقیه نیست اما باید بدونیم که این هم اختیارات محدودی داره و اولین شرطش برای کاندیدا شدن التزام به ولایت فقیه بوده .

یادم میاد اون شوری که در انتخابات اول خاتمی بود و به خاتمی رای دادیم . چقدر توی ذهن خودمون بردیمش بالا . خودم رو میگم فکر کردم حالا مملکت میشه گل و بلبل . خب رویا پردازی آخرش هم تو ذوق خوردن داره و توی ذوقم خورد و دور دوم بهش رای ندادم . اما الان که دارم به اون روزها نگاه میکنم فرق اون هشت سال با این چهار سال اخیر رو دارم میبینم . میفهمم که اشتباه کردم . میفهمم وقتی همه جا ساکت بود یعنی فشاری به کسی نبود . انقدر دروغ نشنیدم . اینقدر اتهام نشنیدم .

بگذریم . منظورم این بود که بگم نگرانم . نگرانم که زیاد موسوی رو بالا ببریم و بعد خودمون با توقع بالامون بزنیمش زمین .این کارو نکنیم .