امروز

امروز باید کتابخونه برم . پسره رو ببرم موهاش رو کوتاه کنه . کارواش برم . برم برای فردا پیتزا سفارش بدم که مهمون داریم . حسابرسی مالی سال ٢٠٠٨ رو تموم کنم و روی دعوتنامه مامان و بابام کار کنم .

بعد میام میگم که کدومهاش رو انجام دادم و کدومهاش رو انجام ندادم .

-------------------------------------------

من اومدم بگم که کتابخونه رفتم . بانک رفتم . پسرم رو بردم موهاش رو کوتاه کرد اما بعدش گفت لطفا نریم کارواش چون این موهای ریز که روی گردنم ریخته اذیتم میکنه زود بریم خونه که برم حموم. برای همین فقط رفتیم پیتزا سفارش دادیم و اومدیم خونه . پیش نویس دعوتنامه رو تموم کردم ولی کار حسابرسی به دلیل پیدا نکردن صورتحسابهای کارت اعتباریمون تموم نشد .

بازم بد نبود . به خاطر اینکه دیفالت هر روزه که مرتب کردن خونه و ظرف شستن و رسیدن به درس بچه ها بود هم انجام شده .

لبخند

هه هه هه بعدش صورتحسابها رو پیدا کردم و به تاخت روش کار کردم و تمومش کردم . یوهو

نیشخند

/ 3 نظر / 5 بازدید
درنا

اوه چقدر سرتون شلوغه ![چشمک][نیشخند]

ترانه

مرحبا به خانوم پر کاره پر انرژی [بغل]

نفس

آفرین به شما که رسیدی تمام کارهات و انجام بدی[گل]