صد و شصت و هشت - از راه دور

هنوز برنگشتیم . همینجوریش از دوری بچه هام داشت دلم میترکید که دو روز هم تمدیدش کردیم! البته به نظر میاد خوبن و همینکه بهشون گفتیم سفارشاتشون رو براشون خریدیم خوشحال شدند . ما رو میخوان چکار؟

هوا خوبه و به شدت بدو بدو کردیم تا دیروز ظهر و دیروز دیگه یک نفسی کشیدیم و حسابی خوابیدیم . قردا هم برمیگردیم و روز از نو روزی از نو .

قربون همگی

/ 1 نظر / 3 بازدید
باد صبا

سلام خدا رو شکر که تا اینجا همه چی خوب بوده. امیدوارم همه چی خوب پیش بره و زود تر هم شما بچه ها رو و هم بچه ها شما رو ببینند. موفق باشید و به امید فردایی بهتر