303- غیر ممکن ؟

- توی دوره نوجوونی فکر میکردم خیلی چیزها غیر ممکن هستند .

- وقتی به جوونی رسیدم فکر کردم فقط بعضی چیزها غیر ممکن هستند .

- حالا که تقریبا جوونی رو دارم پشت سر میگذارم فکر میکنم هیچی غیر ممکن نیست .

دیروز کسی که خیلی ازش دلخورم ازم خداحافظی کرد بره مکه . بغلم کرد و گفت حلالم کن . صدا ازم در نیومد . نگاهم کرد و با حالت سوالی گفت حلالم کن . از دیوار صدا در اومد و از من درنیومد . دوباره بغلم کرد و با بغض و گریه گفت من بهت بدی کردم حلالم کن دستاش رو از دور خودم باز کردم و سرم رو انداختم پایین و گفتم خداحافظ و رفتم .

ده سال پیش فکرشو هم نمیکردم که بتونم با کسی این کارو بکنم .

/ 5 نظر / 39 بازدید
باد صبا

سلام نمی دونم چی بگم. بهتره هیچ توصیه ای هم ننویسم. به امید فردایی بهتر [گل]

شادمانه

اینکه بتونیم احساسمون رو فارغ از موقعیت و ملاحظات بیان کنیم یه تواناییه امیدوارم ته دلت بخشیده باشی ش و خودت رو رها کرده باشی

صبور

پس دیگه چرا میره مکه؟

شادمانه

من هم خیلی چیزارو نمیتونم ببخشم، خیلی چیزا از ذهنم خارج نمیشه، ما وقتی نمی بخشم، یه جورایی دارم خودم رو مجازات میکنه واسه عمل کس دیگه ای. اما بخشیدن یه توانایی، میشه این مهارت رو کم کم کسب کرد. میشه بخشیدن رو از زاویه دیگه ای نیگا کرد و به این فک کرد که تجربه تلخی بوده و بهتره که دیگه با این تیپ ادمها طرف نشه