289 - بحران میانسالی ؟

عوض شدم . خیلی عوض شدم . نمیدونم کی سالگرد این وبلاگه ، چند سالشه و ...

به چیزهایی که داشتم دلبستگی نداشتم . خیلی راحت بودم درمورد وسایلم . یک سرویس طلا سر عقد پدر و مادرم بهم کادو دادن . خیلی قشنگ بود . چند سال بعد دلم یک سوریس نگین دار میخواست رفتم اونو دادم و یک کمی روش گذاشتم و یک سرویس نگین دار خریدم . مدتیه به این فکر افتادم که برم بگردم و  هر طور شده عین اون سرویس رو پیدا کنم و بخرم . چرا باید سرویس پدر  و مادرم رو میفروختم ؟ باید میگذاشتم سر عقد دخترم بهش کادو میدادم .

من اینطوری نبودم . نمیگم دلم نمیخواد اینطوری باشم یا نباشم . اما اینطوری نبودم .

/ 2 نظر / 15 بازدید
ویدا

مارال جونم آدم وقتی جونه از این کارها زیاد میکنه ناراحت نباش .