نوشتن یا ننوشتن ، مساله این است

من مینویسم پس هستم

من باید بنویسم چون باید باشم .

/ 1 نظر / 5 بازدید
امير متاليان

خداوند آدم را آفريد و براي عدم تنهايي او، حوا از جنس مؤنث را در كنار آدم در بهشت قرار داد. آدم با آمدن حوا تصور ميكرد همدل و همياري دارد و تا هميشه در كنار هم در بهشت خوشبختند (زرشك!). اما اين خوشي طولي نكشيد چون حوا نتوانست جلوي شكم صاحب مرده اش را بگيرد و از آن ميوه ي شيطاني مرگش كرد و باعث ذلت آدم در درگاه خداوند و انتقال آن ها از بهشت زيبا و پرنعمت به اين زمين خاكي شد و حوا كه نيشش تا بناگوش باز بود چندين بار از آدم معذرت خواهي كرد، اما آدم تنها به اين فكر ميكرد كه چگونه از هم جنسِ حوا شدن فرزندانشان جلوگيري كند، اما دريغ از آن كه اين تازه شروعي براي حواهاي بعدي بود... منتظرتم. اومدي نظر يادت نره اگه دلت خواست خوشحال ميشم اسممو تو پيوندهات ببينم. haghighate-dokhtar.persianblog.ir