صد و شصت و سه - ...

١- خانمی که از بچه ها نگهداری می‌کنه یک روز دیر اومد خونه . بچه ها از کلاس ورزش میومدند و احتمالا پشت در میموندند . خدا رو شکر همسر گرامی عقلش بیشتر از من بود و یک کلید به بچه ها داده بود و اونها رفتند تو . خلاصه یک کم قاطی پاتی شد من هم یکی دوبار زنگ زدم خونه پسرم برداشت و گفت هنوز تنهاییم  چند بار زنگ زدم به موبایل این خانم بر نداشت دوباره بعد از مدتی زنگ زدم خونه اشغال بود دیگه کیفم رو برداشتم و با توپ پر رفتم سمت خونه . وسط راه زنگ زد که رسیدم . من هم گفتم چه فایده هی زنگ میزنم برنمیدارین من هم دارم میام خونه فهمید که عصبانیم . رسیدم خونه دیدم دختر دبیرستانیش رو با خودش آورده (قبلا به من گفته بود که شاید مجبور بشه امروز بیاره و من هم گفتم هر وقت دلش خواست میتونه بیارتش) بهش نتوپیدم که جلوی دخترش کوچیک نشه . عصبانیتم رو کنترل کردم و اونهم بقیه کارهاش رو انجام داد و رفت . با خودم گفتم فردا حسابش رو میرسم . صبح دیدم بازهم با دخترش اومد . دیگه قضیه لوث شد ! حتما فهمید احترامش رو جلوی دخترش نگه داشتم بازهم آوردش که پشتش قایم بشه !!

٢-شرکت قبلی که بودم برای هر چیزی باید صد تا زنگ میزدی تا میفهمیدی مسوول مربوطه اش کیه . بعد صد تا زنگ میزدی تا طرف رو پیدا میکردی بعد هم تازه احتمال داشت اطلاعات غلط بهت بده . مثلا سال گذشته همین موقع بود که اونجا بودم اطلاعیه دادن که کارنامه بچه هاتون رو بیارین تا بهشون جایزه بدیم . زنگ زدم گفتم به من تعلق میگیره ؟ کسی که پای تلفن بود گفت نه چون توی دوره آزمایشی هستی . یکی دوماه بعدش جشن گرفتند و یکی از قسمتهاش دادن این جایزه ها بود. رئیسم گفت میای ؟ گفتم نه آخه به بچه های من علیرغم معدل خوبشون جایزه نمیدن و اونها حتما ناراحت میشن پس تصمیم گرفتیم نیایم . گفت کی گفته بهت تعلق نمیگیره ؟ ماجرا رو گفتم خودش زنگ زد به مسوول مربوطه و طرف گفت به ایشون تعلق میگرفته اما حالا دیگه دیر شده !!! حالا توی این شرکت اعلامیه در همین مورد دیدم اما روم نشد به کسی زنگ بزنم گفتم بگذار یک چند روز بگذره تا تماس بگیرم . بعد از دو روز خودشون بهم زنگ زدند که چرا کارنامه رو نمیاری ؟ اون رو بردم اما واقعا در مورد بقیه مسائل رفاهی دیگه روم نمیشه برم درخواست کنم احساس میکنم اگه بهم تعلق بگیره خودشون میان دنبالم . جل الخالق.

٣- از همین شرکت قبل از اینکه بیام سر کار زنگ زده بودن به مدیر قبلیم که نظرت راجع به این خانم چیه . اون هم گفته بود خیلی خوبه و ما مشکلی نداشتیم اما ایشون یک مدت خارج بوده و فکر میکنه همه چیز باید خیلی منظم باشه !!!! حالا نمیدونه توی همین ایران خودمون از این شرکت به اون شرکت تفاوت از زمین تا آسمان است .

۴-در همین مورد بالایی باید بگم که توی شرکت قبلی حکمم دوماه بعد از شروع کارم حاضر شد ،‌ این شرکت صبح که کارم رو شروع کردم قبل از ظهر حکمم رو برای امضا آوردند . از روز اول منو شوکه کردند !

/ 2 نظر / 3 بازدید
پرستووو

یعنی دیگه دعواش نکردین اون خانومه رو ؟ ژس چه شرکت منظمی ژیدا کردینا [لبخند]

محبوبه

من معتقدم خیلی خوشبین نباشین شاید بر اساس مصالحی یکهو زرنگ شدن اما اول و آخر اینجا ایرانه و بی نظم... منم مثل شما خیلی در مورد کسانیکه برام کار میکنن مراعات دارم اما میبینم اونها سوئ استفاده میکنند و یکروز مجبورم میکنند بزنم به سیم آخر! خوشحالم از آشنائیت